Egzekucja świadczeń niepieniężnych

W egzekucji świadczeń niepieniężnych sposobami egzekucji są:

- wydanie rzeczy ruchomych (art. 1041-1045),

- wydanie nieruchomości (art. 1046),

- wykonanie czynności (art. 1049-1050),

- zaniechanie pewnej czynności lub nieprzeszkadzanie czynności wierzyciela (art. 1051). 

Komornik Sądowy dla Warszawy Mokotowa - Olga Rogalska Karakula