Egzekucja świadczeń pieniężnych

W egzekucji świadczeń pieniężnych można wyróżnić następujące sposoby egzekucji: 

- egzekucja z ruchomości; art. 844-879

- egzekucja z wynagrodzenia za pracę; 880-888

- egzekucja z rachunków bankowych; 889-893

- egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych;895-912

- egzekucja z nieruchomości;921-1013