Wpłaty

 

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy :

38 1160 2202 0000 0002 2892 4776 ( Bank Millennium S.A. z siedzibą w W-wie)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Olga Rogalska-Karakula

00-719 Warszawa  ul. Zwierzyniecka 1

W tytule przelewu proszę podać;

nazwisko/nazwę dłużnika i numer sprawy ( KM/.....  lub  KMS/...... ).

 


 

Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela sporządzone w formie dokumentu urzędowego. ( art. 815 kpc )

 

.

Komornik Sądowy dla Warszawy Mokotowa - Olga Rogalska Karakula